Locaties

Bilderdijkpark = leslocatie op zondag

Sloterweg = leslocatie privé lessen

Columbusplein = extra leslocatie