Locaties

Locatie voor cursussen op zondag = Bilderdijkpark 10 in Amsterdam

Locatie voor privé lessen = Sloterweg 986 in Amsterdam

Extra locatie = Columbusplein 253 in Amsterdam